Vragen? We horen u graag!

Privacy policy

Inleiding
Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren

Welke persoonsgegevens verwerken we van u en met welk doel?
We verwerken die persoonsgegevens die we nodig hebben voor de levering van onze ICT diensten. Het gaat dan om werkplek ICT oplossingen, email oplossingen, het opslaan van uw bestanden in een beveiligde cloud omgeving en de design en hosting van websites. In veel gevallen vragen we dan u de volgende persoonsgegevens: naam, e-mail adres, adres, woonplaats, telefoonnummer, naam van uw bedrijf, bankgegevens (als dat voor betaling of zekerheid nodig is). Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor het aanbieden, leveren en factureren van onze ICT diensten. Daarnaast registreren we ook het IP-adres als dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant.
Om de overeenkomst uit te voeren hebben we deze persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om te factureren of direct uw gegevens erbij te pakken als u belt.

Wij bewaren deze persoonsgegegevens totdat de overeenkomst met u is uitgevoerd en tot 7 jaar daarna mede omdat de belastingdienst dat van ons verwacht.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen (onder andere Zimbra, Microsoft, F-secure, Hetzner en TransIp). Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van hun activiteiten en om u op maat te informeren. Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen we uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens krijgen.

Internetsites van derden
Op onze websites vindt u links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing Dit geldt ook voor de social media buttons (facebook, Twitter, GooglePLus en Youtube) die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals we hierboven hebben omschreven. Uw bankgegevens die u hebt verstrekt kunnen wij voor de uitvoering van de betaling aan derden verstrekken. Deze derde is als verwerker tevens verplicht om zich aan de privacyregels te houden hetgeen wij schriftelijk hebben vastgelegd.

Formulieren en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak of om u de gevraagde informatie te sturen. Hiervoor gebruiken wij uw ingevulde gegevens.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek.

Gevoelige informatie
We zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras, etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

De cookies op onze website gebruiken we vooral om onze website beter te laten functioneren.

Waar wij u op onze website om uw persoonsgegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich ergens voor aanmeldt. Deze gegevens gebruiken wij alleen daarom en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt, het tijdstip en de duur van uw bezoek; welke pagina's bezocht zijn en foutmeldingen. U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:
 1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
 2. de inzage in uw persoonsgegevens;
 3. het corrigeren van terechte fouten;
 4. het verwijderen van verouderde gegevens;
 5. het intrekken van toestemming;
 6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
 7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Contactgegevens
KovoKs B.V.
Naam contactpersoon privacy: Marijke Verkaik
Belle van Zuylenlaan 1-5 
4105 JX Culemborg

Vragen? Neem contact op met

Marijke Verkaik, contactpersoon KovoKs Webdiensten
webdiensten@kovoks.nl
+31 (0)345 - 532 927

Daarom KovoKs

 • Ontzorging in uw automatisering
 • Merkonafhankelijke pragmatische oplossingen
 • Informeel en klantgericht in de omgang
 • Focus op langdurige relaties
 • Gedegen IT-strategie adviezen
 • Afspraak is afspraak, wederzijds
 • Direct contact; geen oeverloze klantenservice

Vragen? Stel gerust!

Vragen

 

Chat met ons

Live chat
KovoKs logo